View Profile

Thông tin

First Name

Truong

username

vmtruong

Thông tin cá nhân

Gender

LGBT

Vị trí

Đường Trần Quốc Toản, phường 7, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Thông tin hướng nghiệp

Trường trung học cơ sở

Thất học 2

Trường trung học phổ thông

Thất học 3

Holland Code

EAS