Thần số học số 33 – Số chủ đạo – Đường đời – Life path

Đường đời Số 33 được gọi là Con số Bậc thầy trong Thần số học, và được coi là con số của một Người Thầy. Trọng tâm của cá nhân này là vươn ra thế giới và nâng cao năng lượng yêu thương của nhân loại. Họ không quan tâm đến tham vọng cá nhân và có sự tận tâm cao độ cho sự nghiệp của mình. Ngày sinh giảm xuống còn 33 là rất hiếm. Khi điều đó xảy ra, bạn có thể đang nhìn vào một nhà lãnh đạo tinh thần vĩ đại và quan trọng theo đường lối của Đức Đạt Lai Lạt Ma (Đường đời 22) hoặc Gandhi (Đường đời 9). Hãy nhớ rằng 33 là con số cao hơn, rung động hai chữ số của Đường đời Số 6 , một con số rất đáng nuôi dưỡng và có trách nhiệm.

Related Articles

Responses

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *