Mật mã Holland – RIASEC

 
nhom nghiep vu

Nghiệp vụ: C (Conventional) – Mật mã Holland

Kết quả trắc nghiệm mật mã Holland của bạn. Đặc điểm tính cách, gợi ý nghề nghiệp phù hợp với nhóm Holland Nghiệp vụ C - Conventional...

nhom quan ly

Quản lý: E (Enterprising) – Mật mã Holland

Kết quả trắc nghiệm mật mã Holland của bạn. Đặc điểm tính cách, gợi ý nghề nghiệp phù hợp với nhóm Holland Quản lý E - Enterprising...

nhom xa hoi

Xã hội: S (Social) – Mật mã Holland

Kết quả trắc nghiệm mật mã Holland của bạn. Đặc điểm tính cách, gợi ý nghề nghiệp phù hợp với nhóm Holland Xã hội S - Social...

nhom nghe thuat

Nghệ thuật: A (Artistic) – Mật mã Holland

Kết quả trắc nghiệm mật mã Holland của bạn. Đặc điểm tính cách, gợi ý nghề nghiệp phù hợp với nhóm Holland Nghệ thuật A - Artistic...

nhom nghien cuu

Nghiên cứu: I (Investigative) – Mật mã Holland

Kết quả trắc nghiệm mật mã Holland của bạn. Đặc điểm tính cách, gợi ý nghề nghiệp phù hợp với nhóm Holland Nghiên cứu - Investigative...

nhom ky thuat

Kỹ thuật: R (Realistic) – Mật mã Holland

Kết quả trắc nghiệm mật mã Holland của bạn. Đặc điểm tính cách, gợi ý nghề nghiệp phù hợp với nhóm Holland Kỹ thuật R - Realistic...

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Scroll to top