Làm việc với con người

Xin chào Data doesn't exists

Cảm ơnData doesn't exists đã tham gia trắc nghiệm

Làm việc với con người

Cùng Hướng nghiệp Á Âu khám phá bản thân nhé

Xem chi tiết các nhóm năng lực bên dưới.

Năng lực ngôn ngữ

Mức độ phù hợp

Nghề nghiệp điển hình

Năng lực Phân Tích – Logic

Mức độ phù hợp

Nghề nghiệp điển hình

Năng lực Hình học – Thiết kế – Màu sắc

Mức độ phù hợp

Nghề nghiệp điển hình

Năng lực làm việc với con người

Mức độ phù hợp

Nghề nghiệp điển hình

Năng lực Thể chất – Cơ khí

Mức độ phù hợp

Nghề nghiệp điển hình

Năng lực làm việc với con người

Mức độ phù hợp

Nghề nghiệp điển hình

  • Nhận thức và kiểm soát cao về tình cảm và giá trị của bản thân.
  • Họ thấu hiểu người khác, có khả năng hòa hợp và gây ảnh hưởng tới hành vi của người khác.

Nhạy cảm với tâm trạng và cảm xúc của người khác. Họ thấu hiểu người khác, có khả năng hòa hợp và gây ảnh hưởng tới hành vi của người khác.

Cần lưu ý chúng ta hay cho rằng người hướng ngoại là người có năng lực hướng nghiệp cao về làm việc với con người. Đây là một quan niệm sai lầm. 

Khả năng gây cười hoặc khuấy động một buổi liên hoan phản ánh trí thông minh về giao tiếp với con người, nhưng trí thông minh đó cũng thể hiện tương tự trong khả năng thấu hiểu người khác, một cách lặng lẽ nắm bắt tâm trạng, suy nghĩ, hành vi của họ. 

Hiểu được một cách lôgic nguyên nhân thúc đẩy một hành vi nào đó và có thể gây ảnh hưởng và tác động tới việc hình thành hành vi của con người.

Thông tin mang tính chất tham khảo

Kết quả của bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự phát hiện các kiểu người trội nhất đang tiềm ẩn trong con người mình để tự định hướng con đường nghề nghiệp mà bạn muốn theo đuổi trong tương lai. Mọi dữ liệu đưa ra đều mang tính chất tham khảo và báo cáo này không thay thế cho một quy tình tư vấn hướng nghiệp của chuyên gia, quyết định thuộc về bạn.

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP MIỄN PHÍ

Cảm ơn bạn đã sử dụng công cụ Trắc Nghiệm Hướng Nghiệp Năng Lực ILO. 
Tham gia Khảo sát cải thiện chất lượng công cụ trắc nghiệm nhằm phục vụ cộng đồng tốt hơn.

Thông tin mang tính chất tham khảo

Kết quả của bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự phát hiện các kiểu người trội nhất đang tiềm ẩn trong con người mình để tự định hướng con đường nghề nghiệp mà bạn muốn theo đuổi trong tương lai. Mọi dữ liệu đưa ra đều mang tính chất tham khảo và báo cáo này không thay thế cho một quy trình tư vấn hướng nghiệp của chuyên gia. Liên hệ với chuyên gia để được tư vấn chi tiết/sâu hơn

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP MIỄN PHÍ