Phân tích – Logic

Xin chào Data doesn't exists

Cảm ơnData doesn't exists đã tham gia trắc nghiệm

Phân tích – Logic

Cùng Hướng nghiệp Á Âu khám phá bản thân nhé

Xem chi tiết các nhóm năng lực bên dưới.

Năng lực ngôn ngữ

Mức độ phù hợp

Nghề nghiệp điển hình

Năng lực Phân Tích – Logic

Mức độ phù hợp

Nghề nghiệp điển hình

Năng lực Hình học – Thiết kế – Màu sắc

Mức độ phù hợp

Nghề nghiệp điển hình

Năng lực làm việc với con người

Mức độ phù hợp

Nghề nghiệp điển hình

Năng lực Thể chất – Cơ khí

Mức độ phù hợp

Nghề nghiệp điển hình

Năng lực Phân Tích – Logic

Mức độ phù hợp

Nghề nghiệp điển hình

Khả năng tư duy lôgic, phân tích, hiểu mối quan hệ nhân-quả và khả năng giải quyết vấn đề được phản ánh qua năng lực hướng nghiệp phân tích-lôgic 

Khả năng hiểu vấn đề và tìm giải pháp cũng liên quan đến khả năng phân tích và ứng dụng lôgic của con người. Tương tự, khả năng phân tích dữ liệu để lấy thông tin, hiểu ý nghĩa của thông tin, xác định qui luật và xu hướng, đưa ra phán đoán… cũng đều có liên quan đến năng lực hướng nghiệp phân tích-lôgic. 

 

Cần lưu ý là năng lực hướng nghiệp phân tích-lôgic hay được đánh đồng với khả năng học toán và khoa học tự nhiên. Đây là một quan niệm sai lầm. 

 Rất nhiều hoạt động của con người đòi hỏi lôgic. Để mô tả được thói quen phục trang của một nền văn minh dựa trên ngoại suy từ chiếc lược tìm thấy ở khu vực khai quật, nhà khảo cổ học cũng phải vận dụng kĩ năng phân tích-lôgic không kém gì nhà nghiên cứu các khái niệm toán học trừu tượng. 

Thông tin mang tính chất tham khảo

Kết quả của bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự phát hiện các kiểu người trội nhất đang tiềm ẩn trong con người mình để tự định hướng con đường nghề nghiệp mà bạn muốn theo đuổi trong tương lai. Mọi dữ liệu đưa ra đều mang tính chất tham khảo và báo cáo này không thay thế cho một quy tình tư vấn hướng nghiệp của chuyên gia, quyết định thuộc về bạn.

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP MIỄN PHÍ

Cảm ơn bạn đã sử dụng công cụ Trắc Nghiệm Hướng Nghiệp Năng Lực ILO. 
Tham gia Khảo sát cải thiện chất lượng công cụ trắc nghiệm nhằm phục vụ cộng đồng tốt hơn.

Thông tin mang tính chất tham khảo

Kết quả của bài trắc nghiệm này giúp các bạn tự phát hiện các kiểu người trội nhất đang tiềm ẩn trong con người mình để tự định hướng con đường nghề nghiệp mà bạn muốn theo đuổi trong tương lai. Mọi dữ liệu đưa ra đều mang tính chất tham khảo và báo cáo này không thay thế cho một quy trình tư vấn hướng nghiệp của chuyên gia. Liên hệ với chuyên gia để được tư vấn chi tiết/sâu hơn

TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP MIỄN PHÍ