Thị trường tuyển dụng

Bếp Phó Bếp Âu – Full Time

Bếp Chính Bếp Âu – Hồ Chí Minh

Bếp Trưởng Bếp Việt – Chuyên Về Hải Sản

Chef De Patie

Nhân Viên Pha Chế Kinh Nghiệm

Restaurant General Manager